Δήμος Τζιλμπάρας, Municipality of jilbara

The site has recently recovered from heavy maintenance, the engine oil has changed and all the joins has been greased. We are back in business again.

Η ιστοσελίδα του Δήμου Τζιλμπάρας μόλις ανένηψε από βαριά συντήρηση, που περιλάμβανε αλλαγή λαδιών, γρασάρισμα και ρεκτιφιέ.

Ψηφιακό καρεδάκι για ταπετσαρία

Αρκούδος χασομέρης

Χαλβαδάκια σοκολατένια

Lorem ipsum

Διακήρυξη ανεξαρτησίας

Κι άλλο λόρεμ ίψουμ

Λόρεμ Ίπσουμ

Δώσε λόρεμ στο λαό

Τα αληθινά Ομηρικά έπη

Η σελίδα του Δήμου Θάσου

Ο ιστότοπος του Δήμου Ιωαννιτών

Ο ιστότοπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ο ιστότοπος του Δήμου Καρπενησίου

Ο ιστότοπος του Δήμου Νέστου

Lorem ipsum τωρα και σε PDF

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity

Lorem ipsum till eternity


Δημαρχείο Τζιλμπάρας, τηλεφωνικό κέντρο
4593011111-4593022222

Αντιδήμαρχοι
4593066666

Πρόεδρος ΔΣ
4593039888

Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες Διευθυντής
4593049111

Προϊσταμένη
4593029000

Ταμειακή υπηρεσία
4593045930

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
4593098456-4593098457-4593098458

Fax
4593079888